QUIN PACTE ESCOLAR?
Des del Moviment de Renovació Pedagògica Escola d'Estiu de les Terres del Sud volen manifestar la nostra opinió sobre  el denominat "Pacte Escolar" i, més enllà, fer una valoració de la situació del Sistema Educatiu al País Valencià aportant algunes propostes d'actuació per tal de superar situacions que estan conduint al deteriorament de l'Escola Pública de qualitat que demanden molts sectors de la nostra societat.
En primer lloc caldria fer la reflexió de si és necessari un Pacte Escolar.
La situació del nostre sistema educatiu, i per tant del grau d'assoliment de la LOGSE, és clarament deficitària i es manifesta en :
-Una deficient oferta d'escolarització de l'Educació Infantil tant el tram de 0 a 3 anys , pràcticament inexistent, com en la insuficient oferta d'escolarització dels xiquets/tes de 3 anys.

Amb una clara tendència per part  de l'Administració Educativa a afavorir la privatització o desviar la responsabilitat cap a d'altres administracions.
  -Un increment de la precarietat laboral de molts ensenyants d'Educació Primària i que es reflectia en l'increment desmesurat del nombre d'interins i d'interines que té la xarxa pública, afectant a les àrees d'especialistes (Ed. Física, Música, Anglés, P.T.) i també a l'etapa de l'Educació Infantil. Aquesta precarietat afecta molt negativament al grau d'assoliment del diferents Projectes curriculars en nombrosos Centres de la xarxa pública.
   -Una xarxa de Centres de Secundària insuficient, amb la major part dels alumnes del 1r cicle en centres de primària i unes lentíssimes i insuficients inversions per a complir en allò establert en la LOGSE i en el propi mapa escolar. Aquesta situació està

fent que s'incremente l'oferta del sector privat en ESO.
-L'absència d'una adequada xarxa de Centres de Secundària afecta igualment a l'implantació i oferta dels diferents Batxillerats i dels Cicles Formatius, amb falta de places per a molts alumnes que acaben l'ESO.
Sobre quina base seria possible un pacte?
1.- L'Administració Educativa té la responsabilitat de fixar clarament els seus objectius en Educació.
2.- El pacte ha de marcar terminis molt curts i ha de comptar amb una suficient dotació pressupostària.
3.- Ha d'apostar per un sistema públic d'ensenyament modern, no excloent i afavoridor de la recuperació de la nostra llengua i cultura.
Aquest és el debat que et proposem hui amb representants dels sindicats i de la Conselleria d'Educació.