LA CONTAMINACIÓ DEL RIU SEGURA

Els principals abocaments que provoquen la contaminació de les aigües del riu Segura són:
Els industrials. La majoria d'aquests vessaments procedeixen de la indústria conservera, que utilitza per cada tona de producte l'equivalent al que consumeixen 200 persones en un dia.
Al riu Guadalentín van a parar els vessaments de la indústria d'assaonats de pell de Lorca que conte crom, sulfurs i matèria orgànica.
Els urbans. Aquestes aigües de clavegueram o aigües negres contenen gran quantitat de matèria orgànica, així com detergents que al no sedegradats formen núvols d'escuma sobre la superfície de l'aigua provocant la falta d'oxigen.
Agrícoles. Els productes químics (adobs, insecticides, herbicides, etc,..) utilitzats en l'agricultura són, en part, arrossegats per les aigües de

vessament o bé per filtracions a través del sòl conduïts per sèquies cap al riu.
La gran majoria de vessaments que acaben al riu no han tingut cap tipus de tractament que elimine la matèria orgànica, els sòlids en suspensió, les substàncies químiques i els microorganismes de procedència fecal. Açò fa que en alguns trams del riu la contaminació siga molt alta. La repercussió d'aquesta mala qualitat de l'aigua abraça aspectes molt variats:
Per al consum humà, s'ha de clorar excessivament, en el regadiu pot contaminar els aliments, en general provoca males olors, escuma, arrossegament de fems i fangs en descomposició.
Purines dels porcs. Granges il·legals, clandestines o semiclandestines, verteixen als barrancs.
Tot això fa que aquest ecosistema natural (el riu Segura) que exerceix una influència decisiva en la resta de l'ecosistema situat en el seu entorn es troba degradat.

Sobreexplotació. Roturació de terrenys de secà per a crear nous regadius. Construccions de cases i xalets.
La salinització cada vegada és major.
La Plataforma Segura Limpio vol aglutinar a les administracions locals, associacions, partits polítics, sindicats i a qualsevol persona interessada pel problema. Es vol mantenir un grup actiu en cada poble i s'organitza una reunió cada 20 dies, les decisions es prenen en una reunió plenària.
S'han organitzat manifestacions a Múrcia, Oeiola i Madrid; s'han fet Jornades de debat a Bigastro, xerrades informatives, campanya de pancartes, tractorada,...
Gràcies a aquestes movilitzacions es forçà una negociació amb la ministre, es constituí una mesa de seguiment, comencen a fer-se depuradores, s'ha una unitat específica en l'hospital de la Vega per tractar problemes de salut provocats pel riu,...
S'han fet moltes coses i en queden

Elx, 5 de juliol de 2000

Pàgina/3